مشاهده مطالب : آهن آلات

قیمت روز تیرآهن شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال) تیرآهن ۱۲ ۱۲ متری ۱۲۲ ۵۰.۹۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۱۴ ۱۲ متری ۱۵۵ ۴۱.۸۰۰.۰۰۰ تیرآهن ۱۶…