مشاهده مطالب : اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی

به گزارش بازار، علی ابراهیمی درباره وضعیت بازار مرغ زنده و گوشت مرغ افزود: اکنون هر کیلوگرم مرغ زنده بین…