مشاهده مطالب : اتحادیه نانوایان سنتی تهران

به گزارش بازار، امیر کرملو اظهار داشت: در ماه‌های گذشته بحث کسر سهمیه نانوایی‌ها به بهانه عملکرد نادرست در سامانه…