مشاهده مطالب : استانداری سمنان

بازار، گروه استان‌ها؛ قانون اعطای مزایا معافیت حق بیمه کمک دولت سهم کارفرما در استان سمنان اجرایی نمی شود این…