مشاهده مطالب : اعتراضات مردمی به گرانی قیمت بنزین

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم، در گفتگویی به بیان نکاتی درباره ماجرای افزایش قیمت بنزین و…