مشاهده مطالب : اقتصاد اسرائیل

به گزارش بازار، اداره آمار اسرائیل در داده‌های خود اعلام کرد که انقباض ثبت شده در سه ماهه گذشته به…