مشاهده مطالب : اقتصاد سینما

به گزارش بازار، قیمت بلیت سینماها، بین ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان در سینماهای مدرن خواهد بود. قیمت بلیت در…