مشاهده مطالب : اقتصاد ژاپن

به گزارش بازار، بر اساس داده‌های وزارت امور داخلی و ارتباطات، شاخص بهای مصرف‌کننده که شامل مواد غذایی تازه نمی‌شود،…