مشاهده مطالب : امنیت شغلی

به گزارش بازار، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۷.۶…