مشاهده مطالب : امیرحسین مدنی

به گزارش بازار، سیدامیرحسین مدنی در جلسه با فعالان حوزه روستایی با بیان اینکه بهبود وضعیت اقتصاد روستا تاثیر بسیار…